Nowy sprzęt na obiekcie. Zapraszamy.

Trampolina Ogrodowa 312cm 10FT Hiton Polska 2020

TRAMPOLINA – urządzenie sportowe, nieoceniony sprzęt do bezpiecznej zabawy i wyładowania energii ruchowej dla dzieci posiadających jej w nadmiarze. Ćwiczenia na trampolinie w przyjemny sposób poprawiają kondycję fizyczną, krążenie, spalają tkankę tłuszczową, poprawiają wygląd i samopoczucie!

Już w tym tygodniu możliwość skorzystania z trampoliny według REGULAMINU KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY

trampolina przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 12 lat,

– zezwala się na korzystanie z trampoliny wyłącznie na boso lub w skarpetkach,

– podczas skoków na trampolinie nie wolno mieć okularów i szkieł kontaktowych,

– przed wejściem na trampolinę należy pozbyć się wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,

toreb, plecaków, kluczy, biżuterii, kolczyków, itp.

– korzystanie z trampoliny jest możliwe tylko przez dwie osoby jednocześnie,

– zabrania się wchodzenia powyżej dwojgu dzieciom na trampolinę jednocześnie,

– nie wolno wnosić żadnych posiłków i napoi na trampolinę (grozi to zadławieniem!),

– nie wolno wykonywać niekontrolowanych, niebezpiecznych skoków np „koziołków”, szpagatów, leżenia na siatce trampoliny, trzymania samych stóp na siatce podczas skoków

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA ZABAWEK, WRZUCANIA PIŁECZEK – podczas skoków przedmioty mogą przyczynić się do skręcenia stóp lub złamań kończyn

NIE PRZESTRZEGANIE ZASAD NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW !

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń personelu.

Korzystanie z urządzenia jest polecane tylko osobom cieszącym się dobrym stanem zdrowia. Nie wolno korzystać z urządzenia osobom łatwo łamiącym sobie kości, mającym słabe krążenie krwi i mającym kłopoty z błędnikiem.

OPIEKUNOWIE PILNUJĄ SKACZĄCE DZIECI NA TRAMPOLINIE

/ MOŻE SKAKAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ DWOJE DZIECI /

ZAWSZE NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSKAZÓWEK PERSONELU, OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ICH UWAG ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TRAMPOLINY BY NIE NARAŻAŁY INNYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Trampolina każdego dnia jest sprawdzana pod względem bezpieczeństwa, szczególną uwagę należy zwrócić czy na polu przeznaczonym do skoków nie znajdują się żadne przedmioty, a pole trampoliny nie jest uszkodzone. O każdym defekcie należy niezwłocznie powiadomić personel. Należy stosować się do wskazówek znajdujących się w tym regulaminie. ADMINISTRATOR PLACU I URZĄDZEŃ NA NIM SIĘ ZNAJDUJĄCYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKŁE Z NIE PRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU.