Archive for Styczeń, 2021

W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz administracyjnymi informujemy, iż obecnie Administratorem obiektu Orlik jest Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Skale.

Obiekt pracuje według harmonogramu, który na bieżąco jest aktualizowany na stronie Orlika.

Do dnia 21.01.2021 obiekt udostępniany jest tylko na zorganizowane zajęcia dla Klubów, które to posiadają zgody PZPN (MZPN) na takowe.

Życzymy wszystkim korzystającym z obiektu wszystkiego co najlepsze, zdrowia, sprawności fizycznej oraz możliwości jak najefektywniejszego korzystania z obiektu.