Archive for Styczeń, 2014

Obiekty sportowe Orlik – Skała rozpoczęły swą działalność jeszcze w lutym. I choć śnieg zalegał na boisku to treningi seniorów i juniorów drużyn z naszej gminy czyli LKS Maszycanki oraz MKS Skała 2004 odbywały się cztery razy w tygodniu po dwie godziny oraz coraz częściej inni użytkownicy zaczęli z niego korzystać. W okresie tego miesiąca z obiektu skorzystało 240 osób.
Od marca w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki Animator 2013 rozpoczęliśmy regularne zajęcia sportowe wykorzystując cały kompleks czyli boisko do piłki nożnej oraz do siatkówki i koszykówki. Od godziny 8.00 do 14.00 obiekt został oddany do wykorzystania przez Szkołę Podstawową w Skale. Ale również z obiektu raz w miesiącu korzystały również i inne szkoły z gminy Skała. W środy zorganizowaliśmy zajęcia dla Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Skale. Od godziny 14.00 do 21.00 na obiekcie przeprowadzano zajęcia zorganizowane dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Od kwietnia nie było miejsc wolnych na rezerwacje, więc trzeba było umiejętnie zorganizować wymiennie zajęcia aby z obiektu mogło skorzystać jak najwięcej osób. Obiekt był czynny codziennie włącznie z sobotami i niedzielami. Tak zajęcia trwały do rozpoczęcia wakacji, w okresie wakacji boiska były czynne na każde rezerwacje dopołudniowe oraz na zajęcia zgodne z harmonogramem popołudniowe. Te dwa miesiące to najtrudniejszy okres pracy na obiekcie. Od września wróciliśmy do zajęć Szkoły Podstawowej w Sakle do południa a popołudniu zajęć prowadzonych przez animatora według planu.
W tym roku na obiekcie przeprowadzonych zostało 36 turniejów, festynów czy zawodów sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, siłowy, biegowy oraz tory przeszkód). Wykorzystaliśmy również i dojazd i jego naturalne położenie (górka) do toru przeszkód na rolkach i rowerach. W trakcie pracy na obiekcie doszło do trzech hospitacji organów nadzorujących pracę czyli MSZS w Krakowie oraz Administracji Szkól w Skale.
Do większych imprez jakie przeprowadzono na naszym obiekcie należą: otwarcie Orlika, Turniej Małopolskiego Zarządu LZS w Krakowie, Turniej o Puchar Premiera na szczeblu gminnym oraz powiatowym, Turniej o Puchar Prezesa MLF w Skale, Turniej o Puchar Sekretarza Gminy Skała.
Obiekt służy społeczności gminy Skała i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe chcące aktywnie i miło spędzić wolny czas ze sportem.
Analiza pracy obiektu:
– liczba zajęć przeprowadzonych na obiekcie – 722 (zajęcia trwają od 1 do 2 godzin),
– liczba osób, które skorzystały z obiektu – 17693 osoby w tym 14817 mężczyzn i 2876 kobiet,
– liczba osób niepełnosprawnych – 685.
Baza sportowa na obiekcie jest wystarczający, jednak trzeba zakupić w roku 2014 kilka dodatkowych sprzętów sportowych (piłki, drabinki treningowe i inne).